Kino im Kesselhaus

Dr.-Karl-DorrekStraße 30
3500 Krems
Telefon: 0043-2732 90 80 00